Rose of Sea Spirit 2
  Rose of Cosmic Spirit ©ART-hura  

All rights reserved: do not copy art-pictures  © ART-hura

Kosmisch bewustzijn

Via de emotionele intelligentie kan de mens zich veel verder ontwikkelen naar een hogere vorm van bewustzijn. Binnen het natuurlijk bewustzijn kan er een veld van vernieuwing opengaan. Deze vorm van communiceren ligt voor vele nog buiten bereik, omdat hier nog veel onwetendheid aan ten grondslag ligt. Wanneer dit alles zich verder op aarde gaat ontwikkelen, kan het kosmisch bewustzijn gaan opstaan.

Dit zou de start van een totaal nieuwe beschaving kunnen zijn.

Ook de wetenschap krijgt dan een nieuwe impuls.


 

 ETHERISCHE VELDEN VAN BEWUSTZIJN

De etherische velden van bewustzijn, bestaan naast onze fysieke wereld. Wanneer je gaat leven volgens het hart kunnen deze weer waargenomen worden. (Sommige mensen zijn erg talentvol op dit gebied). De kosmos is niet langer een leeg mentaal veld, maar een gevoelige, levende intelligentie. 

Het Aquarius Tijdperk is je verbinden vanuit het hart met alles wat leeft. ook met de kosmos.

 

De hoogsensitieve mens zal zich als een vis in het water voelen in dit nieuwe tijdperk. Haar talenten worden eindelijk gezien en geaccepteerd. Het waarnemen van andere (kosmische) realiteiten gaat voor vele opstaan, deze angst mag losgelaten worden en de liefde in het hart geopend worden. Hoogsensitieve mensen en kinderen die dit kosmisch contact al kunnen maken hoeven niet langer verborgen te blijven, want de stilte mag nu eindelijk doorbroken worden. Deze innerlijke waarheid en kennis mag ingezet worden om de aarde te helpen naar een volgend stadium in de evolutie.

Deze groep van hoogsensitieve mensen en vele andere zullen nu kosmisch gaan ontwaken.

Wat houdt dat in?

Wonderbaarlijke fenomenen en contacten.

De stap uit de illusie, zodat de waarheid boven water komt.